Akustika


fermacell - Zvukotěsnost

Výborné vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell jsou dány jejich homogenitou - vlákna ve směsi papíru a sádry vytváří pevnou vazbu, obdobně jako tvoří u železobetonu armovací pruty. Materiál je tak pevnější, má vyšší objemovou hmotnost a tím i lepší akustické parametry.

Rozdíl v řešení akustiky suchých konstrukcí ve srovnání s masivními zděnými konstrukcemi je velmi jednoduchý – u zděných staveb roste vzduchová neprůzvučnost s hmotností stavebních dílů, suché konstrukce se sádrovláknitými deskami fermacell však mají lepší akustické vlastnosti díky inteligentní kombinaci materiálů a skladby konstrukce.


A fermacell boduje i v suché výstavbě - montované stěny se sádrovláknitými deskami fermacell mají vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než například sádrokartonové desky – například jednovrstvá příčka s deskou fermacell má lepší akustické vlastnosti než dvojvrstvě opláštěná sádrokartonová příčka!


Pokud preferujute optimální protihlukovou ochranu pro vlastní klid a dobré mezilidské vztahy, vybírejte fermacell.