Témata:


Dokument národní kvality Dokument národní kvality
Baubiologie – zdravé bydlení v dřevostavbách Baubiologie – zdravé bydlení v dřevostavbách
Rychlost výstavby Rychlost výstavby
Špičkové dřevostavby a akustika Špičkové dřevostavby a akustika
Špičkové dřevostavby a požární odolnost Špičkové dřevostavby a požární odolnost
Špičkové dřevostavby a mechanická odolnost a stabilita Špičkové dřevostavby a mechanická odolnost a stabilita

 


 

Dokument národní kvality

Dokument národní kvality (DNK) je značkou kvality, kterou svým členům uděluje Asociace dodavatelů montovaných domů. Základním cílem je pomoci investorům z řad široké veřejnosti zorientovat se mezi výrobci dřevostaveb a najít takové, kteří kvalitu svých objektů nechali prověřit nad rámec zákonných předpisů, tedy přísněji, nezávislým certifikačním orgánem - v případě DNK je takovou institucí Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze. Dokument obsahuje několik nástrojů, kterými jsou kvalitativní parametry staveb prověřovány a pokud má firma právo používat označení DNK, může si být zájemce o dřevostavbu jistý, že na českém trhu nenajde výrobce, který by prošel přísnější kontrolou kvality.

Více o Dokumentu národní kvality zde...

 Baubiologie – zdravé bydlení v dřevostavbách

S termínem BAUBIOLOGIE mají Češi trochu problém. Ten, kdo vládne němčinou, mu zhruba rozumí, ostatní nechápou. A ani nemohou. Bau je totiž německý výraz pro stavba, logický překlad by tedy zněl stavební biologie. Jenže se příliš neujal, protože není přesný: Jen do určité míry totiž vystihuje to, čím se dnes už téměř věda zabývá. Celostním vztahem mezi člověkem a prostředím, ve kterém bydlí.

Místo termínu baubiologie slýcháme nejčastěji spojení „zdravé bydlení“, z něhož se ale vytrácí důležitá složka – bau neboli stavba. Přesto budeme pro potřeby pátého dílu našeho seriálu používat právě spojení zdravé bydlení, ale vysvětlíme si hned v úvodu, co jím vlastně myslíme. Na článku spolupracovali s redakcí i dva experti z firem, které se prémiovým materiálům a dřevostavbám dlouhodobě věnují – Dipl. Ing. Jaroslav Benák, projekční konzultant pro dřevostavby a suchou výstavbu ze společnosti Fermacell, a Ing. Oldřich Šebek, jednatel společnosti Atrium Horažďovice.

Článek z časopisu Dřevo & stavby ke stažení zde (pdf, 0,2 MB) a nebo na www.drevoastavby.cz

 Rychlost výstavby

Jedním z hlavních trumfů dřevostaveb je rychlost jejich realizace na staveništi ve srovnání s jinými technologiemi. právě této problematice se věnuje tento díl seriálu o prémiové dřevostavbě, která je určitě cílem každého stavebníka – očima projekčního konzultanta pro dřevostavby a suchou výstavbu ze společnosti Fermacell, dipl. ing. Jaroslava Benáka, a Ing. Milana Schmiedta, jednatele společnosti MS Haus z Hradce Králové.

Článek z časopisu Dřevo & stavby ke stažení zde (pdf, 0,5 MB) a nebo na www.drevoastavby.cz

 Špičkové dřevostavby a akustika


10 hlavních zásad dobré akustiky aneb Akustické desatero investora

 • Na opláštění preferujte materiály s vysokou plošnou hmotností.
 • Akusticky lepší jsou konstrukce, které se skládají z dvouvrstvého nebo vícevrstvého opláštění s upevněním sponkami, hřebíky nebo šrouby.
 • Vhodnější jsou konstrukce, které mají větší rozestupy (rozteče) mezi sloupky/trámy.
 • Lepších akustických vlastností lze dosáhnout, pokud bude opláštění spojeno s konstrukcí bodově.
 • Čím větší je vzdálenost mezi oběma opláštěními, tím více je zvuk tlumen.
 • Účinek takovéto tlumící pružiny je lepší, je-li vložena do dutiny vláknitá izolace.
 • Izolace z vláken (minerálních, dřevitých nebo skelných) jsou vhodnější než izolace s uzavřeným povrchem (například polystyrénové desky).
 • Pro snížení kročejového hluku stropních konstrukcí jsou vhodnější pórovitě otevřené izolační materiály.
 • Plošnou hmotnost stropní konstrukce zvyšuje a akustické parametry tak zlepšuje voštinový systém.
 • Je třeba zamezit přenosu zvuku instalacemi, netěsnostmi a průchody.
Článek z časopisu Dřevo & stavby ke stažení zde (pdf, 6,5 MB) a nebo na www.drevoastavby.cz

 Špičkové dřevostavby a požární odolnost


Hlavní zásady dobré požární ochrany u prémiové dřevostavby

 • správné používání budovy
 • vytvoření únikových cest (chodby, schodiště, okna) k rychlé evakuaci osob z hořících místností
 • správná projektová příprava pro zajištění stavebně požární ochrany
 • realizační firma by měla být schopna doložit, že použité konstrukce jsou zkoušeny a certifikovány podle mezinárodních norem (PKO – požárně klasifikační osvědčení)
 • dřevěná konstrukce by měla být opláštěna nehořlavým materiálem, tj. deskami s vysokou třídou reakce na oheň
Článek z časopisu Dřevo & stavby ke stažení zde (pdf, 1 MB) a nebo na www.drevoastavby.cz

 Špičkové dřevostavby a mechanická odolnost a stabilita


Přenos vodorovného a svislého zatížení zásadně ovlivňuje:

 • opláštění (deskový materiál)
 • stojky / sloupky
 • horní prvek
 • dolní prahový prvek
 • upevňovací prostředky
 • osová vzdálenost spodní konstrukce

Při posuzování mechanické odolnosti je důležité zajímat se o materiál, z něhož je opláštění konstrukce stěny či příčky realizováno. Nejčastěji jsou to sádrokartony, sádrovláknité desky, desky na bázi dřeva (OSB desky) a jiné. V této oblasti mají sádrovláknité desky výhodu: Vlastnosti těchto desek jsou dány zejména jejich homogenitou, přestože výrobní suroviny jsou stejné jako u sádrokartonu – sádra a papír. I při měření odolnosti proti měkkým a tvrdým nárazům se potvrdilo, že sádrovláknité desky jsou prémiovým produktem.

Více v článku z časopisu Dřevo & stavby, který je ke stažení zde (pdf, 1 MB) a nebo na www.drevoastavby.cz

 Referenční objekty - dřevostavby

Referenční objekty - dřevostavby

Výrobci dřevostaveb

Výrobci dřevostaveb