Pevnost a odolnost

Fermacell je skrz naskrz zesílen vlákny. Homogenní struktura tak dává sádrovláknitým deskám fermacell stabilitu a odolnost proti mechanickému zatížení. Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje skutečnost, že konstrukce s použitím desek fermacell díky své pevnosti zaručují vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dovolují výjimečné zatížení.

fermacell - Pevnost

O únosnosti stěn s deskami fermacell vypovídá i fakt, že deska snese zátěž 50 kg na hmoždinku, 30 kg na šroub a na háčky na obrazy, upevněné hřebíčky, můžete zavěsit až 17 kg obraz! A pro srovnání odolnosti vůči nárazu - jedna deska fermacell tl. 12,5 mm je pevnější než dvě odolné protipožární 12, 5 mm tl. sádrokartonové desky se skelnými vlákny! To vše při velmi nízké hmotnosti těchto desek, která šetří peníze zejména při rekonstrukcích podkroví.

Významnou oblastí uplatnění desek fermacell jsou dřevostavby, u nichž lze těmito deskami vyztužovat dřevěné konstrukce nosných stěn a používat je i v exteriéru. A netýká se to jen rodinných domů, ale i bytové výstavby, a to u nás i v zahraničí.

Konstrukce fermacell prokazují své mimořádné kvality den co den v nesčetných objektech. Ať se jedná o bytovou nebo průmyslovou výstavbu, správní budovy, školy, nemocnice nebo hotely: Stále víc architektů, projektantů a investorů využívá obsáhlých poradenských a servisních služeb a sází na kvalitní materiál fermacell.