fermacell - bezpečné stavění

Bezpečné řešení

Fermacell není jen značkou produktů se špičkovými vlastnosti. Je to vždy také symbol jistoty a bezpečnosti pro zákazníky. Certifikáty tuzemských i evropských zkušeben, které jsou zájemcům plně k dispozici, ukazují, jak produkty fermacell plní nejnáročnější limity v oblasti kvality, ohleduplnosti k životnímu prostředí, zdraví spotřebitelů, pevnosti, požární bezpečnosti či protihlukové ochrany.

Firma např. nabízí ve svém katalogu téměř 100 konstrukcí s certifikovanými protipožárními a akustickými vlastnostmi. Požadavkům evropských norem odpovídá kvalita výroby (EN ISO 9001:2000) a vztah k životnímu prostředí (EN ISO 14001:2005). ECO-Institut v Kolíně ocenil produkty fermacell jako nejlepší v oblasti kompatibility s životním prostředím, ekologické vlastnosti desek fermacell byly potvrzeny i Institutem pro stavební biologii v Rosenheimu.


Certifikáty a schválení


Certifikát SONING
Certifikát DIN EN ISO 14001 : 2005
Europäische Technische Zulassung ETA-03-0050
Certifikát ETA 03:0006
Sádrovláknité desky fermacell - Povolení pro statické použití
Navrhování stěnovývh panelů dle ČSN 73 1702 2008
Certifikát ETA 07-0087